เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ภาคงานของรัฐ (EGP)

  • + ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


.