เทศบาลตำบลบ้านต๋อมข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
ข่าวประชาสัมพันธ์


.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ภาคงานของรัฐ (EGP)

  • + ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
  • + ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..


บริการประชาชน e-service


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว


วังมัจฉา...
( เข้าชม 746 คน)

หาดอิงกว๊าน...
( เข้าชม 1,118 คน)


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


.