เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
ข่าวประชาสัมพันธ์


.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ภาคงานของรัฐ (EGP)

  • + จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
  • + ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
  • + โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม -> คลิกอ่าน..

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


.