เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ทำความสะอาดถนนสาธารณะ" เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ทำความสะอาดถนนสาธารณะ"

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ทำความสะอาดถนนสาธารณะ"   64 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ทำความสะอาดถนนสาธารณะ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณลานอเนกประสงค์หน้าวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และได้มอบหมายภารกิจให้เทศบาลตำบลบ้านต๋อมตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณฟุตบาตสองข้างทางตั้งแต่แยกขุนเดช ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ถึงบริเวณ ห้าแยกประตูเหล็ก ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม