เรื่อง : ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณ วัดพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำร่วมกับ ธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา โยธาธิการจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณ วัดพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำร่วมกับ ธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา โยธาธิการจังหวัดพะเยา

ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณ วัดพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำร่วมกับ ธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา โยธาธิการจังหวัดพะเยา   79 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณ วัดพระธาตุจอมทอง วัดศรีโคมคำร่วมกับ ธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา โยธาธิการจังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม