เรื่อง : พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการน้ำทรัพยากรชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการน้ำทรัพยากรชุมชน

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการน้ำทรัพยากรชุมชน   68 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการน้ำทรัพยากรชุมชน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม