เรื่อง : เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับเข้าถึง ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับเข้าถึง ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022)

เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับเข้าถึง ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022)   95 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงระดับเข้าถึง ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม