เรื่อง : นายกเทศมนตรีนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : นายกเทศมนตรีนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นายกเทศมนตรีนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน   74 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม