เรื่อง : ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9   65 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม