เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


วันท้องถิ่นไทย...
เข้าชม 30 ครั้งข่าวประชาสัมพันธ์
.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ภาคงานของรัฐ (EGP)

  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษพ 869 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษพ 869 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษพ 869 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษพ 869 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บบ 5848 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กษพ 869 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


.