เทศบาลตำบลบ้านต๋อมข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ภาคงานของรัฐ (EGP)

  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1563 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1563 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1563 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1563 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1563 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1563 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1563 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1563 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
  • + จ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย โดยวิธีคัดเลือก -> คลิกอ่าน..


บริการประชาชน e-service


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว


วังมัจฉา...
( เข้าชม 416 คน)

หาดอิงกว๊าน...
( เข้าชม 697 คน)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


.