เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและวิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   157 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม