เรื่อง : รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเลือกเป็นพนักงานจัาง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเลือกเป็นพนักงานจัาง

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเลือกเป็นพนักงานจัาง   68 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว


ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม