เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๐๒ ถนนสายพหลโยธินสาย (๑)-แนวเขตกว๊านพะเยา) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๐๒ ถนนสายพหลโยธินสาย (๑)-แนวเขตกว๊านพะเยา)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๑๒-๐๐๒ ถนนสายพหลโยธินสาย (๑)-แนวเขตกว๊านพะเยา)   102 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว