เทศบาลตำบลบ้านต๋อมข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เลขที่ 229 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 054458771 โทรสาร. 054458771 ต่อ 204

e-mail : tambontom@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.tambontom.go.th

Facebook : เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

 

.