เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน *

ชื่อ - สกุล

หมายเลขบัตรประชาชน


ที่อยู่


Email

เบอร์โทรข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน*

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด


รายการรายละเอียดพฤติกรรมลักษณะการกระทำผิด *


ลงชื่อ

ติดต่อกลับโปรดแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะส่งแบบฟอร์มนี้
หมายเหตุ : หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม กรุณาส่งทาง E-mail : bantomappeal02@outlook.com

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว


วังมัจฉา...
( เข้าชม 731 คน)

หาดอิงกว๊าน...
( เข้าชม 1,083 คน)


.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


.