เทศบาลตำบลบ้านต๋อมคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายศุภชาติ  สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

โทร: 088-2461489

E-mail : supachatSK64@gmail.com

 

นายไพรณรงค์  บัวเทศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

โทร: 081-0252025

E-mail : prinarongbt07@hotmail.com

 

นางศุภานัน  วงศ์ปัญญา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

โทร: 089-5592089

​​​​​​​E-mail : supananwp09@hotmail.com

นายสมบัติ  หลักฐาน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

โทร: 087-1855833

​​​​​​​E-mail : sombatlk07@hotmail.com

 

นายบุญมี  วงค์วาลแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

โทร: 086-1947342

​​​​​​​E-mail : boonmevk89@hotmail.com

 

.