เทศบาลตำบลบ้านต๋อมO26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
.