เทศบาลตำบลบ้านต๋อมO31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
.