เรื่อง : การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 1/2565

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 1/2565   374 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลบ้านต๋อม ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมการประชุม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม