เรื่อง : ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง พริกลาบ แม่บ้านต๋อมดง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง พริกลาบ แม่บ้านต๋อมดง

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง พริกลาบ แม่บ้านต๋อมดง    360 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง พริกลาบ แม่บ้านต๋อมดง

         นางอุทัยวรรณ ประทุมวงค์

         หมู่ที่  6   ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์    085-6147139

จดทะเบียน OTOP  และ มาตรฐานสินค้าชุมชน (มผช.)


กดเพื่อแชร์ข่าว