เรื่อง : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบไม้ (ถ้วย จานใบไม้) กลุ่มบ้านต้นไม้ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบไม้ (ถ้วย จานใบไม้) กลุ่มบ้านต้นไม้

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบไม้ (ถ้วย จานใบไม้) กลุ่มบ้านต้นไม้    685 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบไม้ (ถ้วย จานใบไม้) กลุ่มบ้านต้นไม้  

นายโกสินทร์  ศรีบรรเทา

หมู่ที่  16    ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์   085-5230702

จดทะเบียน OTOP    มาตรฐานสินค้าชุมชน (มผช.)
และทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (สนง.เกษตรอำเภอ)

 


กดเพื่อแชร์ข่าว