เรื่อง : ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลไม้ ไส้อั่วสมุนไพร (สวนกลิ่นดิน) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลไม้ ไส้อั่วสมุนไพร (สวนกลิ่นดิน)

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลไม้ ไส้อั่วสมุนไพร (สวนกลิ่นดิน)   362 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  ผลไม้  ไส้อั่วสมุนไพร (สวนกลิ่นดิน)

         นางหทัยรัตน์ วิริยะพันธ์

86 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  โทรศัพท์ 099-9763538

จดทะเบียน OTOP   และ ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (สนง.เกษตรอำเภอ)

ได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) 


กดเพื่อแชร์ข่าว