เรื่อง : ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   45 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว