เรื่อง : ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนคัดแยก กำจัด แปรสภาพขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    224 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว