เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่มาก พร้อมขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ ๒,๗,๑๐ บ้านสันต้นผึ้ง, บ้านต๋อมดง และบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่มาก พร้อมขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ ๒,๗,๑๐ บ้านสันต้นผึ้ง, บ้านต๋อมดง และบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่มาก พร้อมขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ ๒,๗,๑๐ บ้านสันต้นผึ้ง, บ้านต๋อมดง และบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   39 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว