เรื่อง : การล้างทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดบ้านต๋อมกลาง และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : การล้างทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดบ้านต๋อมกลาง และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การล้างทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดบ้านต๋อมกลาง และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   580 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 28 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ดำเนินการล้างทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดบ้านต๋อมกลาง และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของตลาดสดบ้านต๋อมในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

▶️ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกนอกบ้าน และมีการพูดคุยกัน

▶️ ล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล

▶️ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปากให้มากที่สุด

▶️ เว้นระยะห่าง

▶️ กินอาหารปรุงสุกอยู่เสมอ


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม