เรื่อง : ซ่อมแซมคันเหมืองลำน้ำร่องโป่ง บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ซ่อมแซมคันเหมืองลำน้ำร่องโป่ง บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1

ซ่อมแซมคันเหมืองลำน้ำร่องโป่ง บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1   68 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นำเครื่องจักรกลซ่อมแซมคันเหมืองลำน้ำร่องโป่ง บ้านร่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งถูกกระแสน้ำพัดพาให้เพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรได้


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม