เรื่อง : เปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านต๋อมกลาง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านต๋อมกลาง

เปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านต๋อมกลาง   76 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ อ้อยกาม กำนันตำบลบ้านต๋อม ร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านต๋อมกลาง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม