เรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย หมู่ 6 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย หมู่ 6

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย หมู่ 6   65 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย ณ อาคารอเนกค์ประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม