เรื่อง : ประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม

ประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม   47 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นผึ้ง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ อ้อยกาม กำนันตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานการประชุม


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม