เรื่อง : มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์" เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์"

มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์"   69 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2565 ณ สนามมวยสุวรรณเภรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม