เรื่อง : ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณูประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณูประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า

ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณูประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า   58 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณูประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม