เรื่อง : ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านต๋อมดง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านต๋อมดง

ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านต๋อมดง    70 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวังมัจฉา หมู่ที่ 5 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อปรับภูมิทัศน์เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น ป้องกันต้นไม้โค่นล้มจากวาตภัยในช่วงฤดูฝน

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม