เรื่อง : กรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   70 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม นายณรงค์ศักดิ์ อ้อยกาม กำนันตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณริมถนน สายบ้านต๋อมดง-บ้านห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม