เรื่อง : ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน   73 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม