เรื่อง : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงดินฝั่งกว๊านพะเยา บริเวณหาดอิงกว๊าน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงดินฝั่งกว๊านพะเยา บริเวณหาดอิงกว๊าน

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงดินฝั่งกว๊านพะเยา บริเวณหาดอิงกว๊าน   63 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงดินฝั่งกว๊านพะเยา บริเวณหาดอิงกว๊าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม