เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลบ้านต๋อม "ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่" เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลบ้านต๋อม "ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่"

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลบ้านต๋อม "ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่"   385 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลบ้านต๋อม "ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่" ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายขวัญตระกูล กล้าหาญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม