เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565   83 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม