เรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย ม.12 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย ม.12

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย ม.12   161 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านสันป่างิ้ว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม