เรื่อง : การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง อปพร เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง อปพร

การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง อปพร   376 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานการประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง อปพร ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม