เรื่อง : นวัตกรรมเพื่อการสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : นวัตกรรมเพื่อการสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน

นวัตกรรมเพื่อการสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน   91 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อการสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน ณ วัดต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม