เรื่อง : เสนอการควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงานผ่านแอพพลิเคชั่น ในโทรศัพท์มือถือ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : เสนอการควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงานผ่านแอพพลิเคชั่น ในโทรศัพท์มือถือ

เสนอการควบคุมไฟฟ้าภายในสำนักงานผ่านแอพพลิเคชั่น ในโทรศัพท์มือถือ   71 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เข้าพบ นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เพื่อเสนอการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน SMART SWITCH OFFICE


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม