เรื่อง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดพะเยา (ธอส.) เข้าพบ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดพะเยา (ธอส.) เข้าพบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดพะเยา (ธอส.) เข้าพบ   65 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดพะเยา (ธอส.) เข้าพบ นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำให้กับเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม