เรื่อง : โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่15 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่15

โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่15   63 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานเปิดโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ      ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม