เรื่อง : การประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : การประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า

การประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า   77 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม