เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน(แบบภูเขา) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน(แบบภูเขา)

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน(แบบภูเขา)   48 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม นายวุฒิชัย ใหม่ต๊ะ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน(แบบภูเขา)ของกลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ที่ 4,5,6,7,8,9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม