เรื่อง : โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 8

โครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 8   365 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย นางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม