เรื่อง : ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565    64 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทองพูล ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม