เรื่อง : โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3Dเพื่อการพัฒนาเด็กสู่ชุมชนบ้านร่อง ห้า ณ พื้นที่สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี (บ้านต้นไม้) บ้านร่องห้า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3Dเพื่อการพัฒนาเด็กสู่ชุมชนบ้านร่อง ห้า ณ พื้นที่สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี (บ้านต้นไม้) บ้านร่องห้า

โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3Dเพื่อการพัฒนาเด็กสู่ชุมชนบ้านร่อง ห้า ณ พื้นที่สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี (บ้านต้นไม้) บ้านร่องห้า   371 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมเป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3Dเพื่อการพัฒนาเด็กสู่ชุมชนบ้านร่อง ห้า ณ พื้นที่สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี (บ้านต้นไม้) บ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม


นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม