เรื่อง : ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3   103 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม นายมงคล หลักฐาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม