เรื่อง : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เทศบาลตำบลบ้านต๋อม