เรื่อง : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   64 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านร่องไผ่ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม