เรื่อง : ตัดแต่งกิ่งไม้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัดร่องห้า และถนนสายข้างโรงเรียนบ้านร่องห้า เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : ตัดแต่งกิ่งไม้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัดร่องห้า และถนนสายข้างโรงเรียนบ้านร่องห้า

ตัดแต่งกิ่งไม้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัดร่องห้า และถนนสายข้างโรงเรียนบ้านร่องห้า   60 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม