เรื่อง : แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


กิจกรรม : แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง

แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาภัยแล้ง   104 คน

กดเพื่อแชร์ข่าววันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการน้ำเพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 


กดเพื่อแชร์ข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม


นายศุภชาติ สันกว๊าน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม